szukaj
Menu
Kontakt

CHRZEŚCIJAŃSKIE STOWARZYSZENIE
BEZPIECZNA PRZYSTAŃ

47-420 KUŹNIA RACIBORSKA
UL. POWSTAŃCÓW 15

MAIL: BIURO@BEZPIECZNA-PRZYSTAN.ORG

REGON: 272434880
NIP: 6391115689
KRS: 0000003204
Możesz pomóc!


PRZEKAŻ DAROWIZNĘ:

NR KONTA:
64 1050 1328 1000 0004 0003 5796
ING BANK ŚLĄSKI

DZIĘKUJEMY

Organizacja Poytku PublicznegoPrzeka nam 1%

Wsparcie dla osób uzależnionych

Działalność Grupy Wsparcia w 2012 r.

W 2012 roku. w Grupie Wsparcia działającej przy CHRZEŚCIJAŃSKIM STOWARZYSZENIU „JEROZOLIMA” w KUŹNI RACIBORSKIEJ (obecnie "Bezpieczna Przystań") uczestniczyło 36 osób. Wśród nich były osoby skierowane na terapię odwykową do Szpitala w Branicach i Gorzycach na oddział odwykowy, oraz do Ośrodka dla osób Uzależnionych w Janowicach Wielkich. Trzy osoby ukończyło terapię.

Z osób biorących udział w spotkaniach Grupy Wsparcie ośmioro trwa do dziś w trzeźwości i utrzymuje abstynencję. Część osób nie uczęszcza już na Grupę Wsparcia, lecz trwa dalej w trzeźwości i funkcjonuje prawidłowo w społeczeństwie.

Jako Grupa Wsparcia odwiedziliśmy osoby przebywające na leczeniu. Kilkakrotnie interweniowaliśmy bezpośrednio w miejscu zamieszkania otrzymując zgłoszenie telefoniczne.

Zostało zorganizowane ognisko dla osób uczęszczających na Grupę Wsparcia, oraz wszystkich zainteresowanych z terenu Gminy Kuźnia Raciborska. Informacja o organizacji ogniska została umieszczona we wszystkich możliwy miejscach Gminy dostępnych dla mieszkańców.

Dla wszystkich osób bezdomnych, ubogich i samotnych została również zorganizowana Kolacja Wigilijna z poczęstunkiem.
Najczęściej na Grupie Wsparcia przedstawiane są:

  • medyczne aspekty uzależnienia,
  • Biblijne aspekty uzależnienia,
  • przedstawienie alternatywnego rozwiązania do wychodzenia z uzależnienia, w postaci nowonarodzenia i poddanie się pod prowadzenie Boże,
  • rozwijanie samokontroli,
  • poradnictwo w zakresie pomocy w rozwiązywaniu bieżących problemów,
  • wzbudzanie motywacji do podjęcia leczenia,
  • motywowanie do zachowania abstynencji,
  • edukacja w zakresie zjawiska uzależnienia i współuzależnienia.

Grupę Wsparcia dla osób uzależnionych prowadzi dwu osobowy zespół.

Liderem grupy jest Grzegorz Erynkwajt, wpiera go Krzysztof Miera.

Spotkania Grupy Wsparcia dla Osób Uzależnionych działającej przy Chrześcijańskim Stowarzyszeniu „Bezpieczna Przystań” w Kuźni Raciborskiej, odbywają się co poniedziałek w godz. od 19:00 do 20:00 w Klubie "Bezpieczna Przystań" przy ulicy Kościuszki 5.

 

Portal www.bezpieczna-przystan.org wykorzystuje pliki cookies, czyli tzw "ciasteczka". W przypadku braku akceptacji korzystania z plików cookies prosimy o opuszczenie strony.
Zamknij